Montering av duk til Inframe


Fest alle fire hjørnene først.

Fest midten av kortsidene.

Fest bunnen.

Fest flere punkter på kortsidene og midten av toppen.

Fest flere punkter i toppen.

Fest de siste punktene i toppen.